รับสมัครงาน Part Time KFC ทุกสาขา ทั้วกรุงเทพฯ

รับสมัครงาน Part Time KFC ทุกสาขา ทั้วกรุงเทพฯ
http://1.bp.blogspot.com/-YHVvRfhuWrI/Ukm7ZqKWvvI/AAAAAAAAA2s/_75FNEzBLbQ/s72-c/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+Part+Time+KFC+%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2+%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF.png

บริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (KFC) รับสมัครงาน Part Time KFC ทุกสาขา ทั้วกรุงเทพฯ สนใจงาน Part Time อ่านรายละเอียดงานด่านล่างรับสมัครงาน Part Time KFC ทุกสาขา ทั้วกรุงเทพฯ

ลักษณะงาน:งานนอกเวลา (Part Time)
ตำแหน่งงาน:พนักงาน Part Time KFC
ประเภทธุรกิจ:อุตสาหกรรมอาหาร / เครื่องดื่ม / เครื่องปรุง
สถานที่ทำงาน:KFC ทุกสาขา , กรุงเทพมหานคร - 10500
Thailand
งานของบริษัท:เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (KFC)
อัตราค่าจ้าง:27.00 - 33.00 ต่อชั้วโมง
รายละเอียดตำแหน่งงาน
บุคลิกดี รักงานบริการ
สวัสดิการ:รายได้เริ่มต้นชั่วโมงละ 27 บาท+เงินพิเศษจากยอดขาย
เงื่อนไขการจ้าง:ทำงานวันละ 4-6 ชั่วโมง หลังเลิกเรียนหรืองานประจำ
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน
ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้
สำเนาทุกใบควรจะเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้องไปเลยครับ และเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น
1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป)
2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ)
3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ)
5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี)
คุณสมบัติผู้สมัครข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน
อายุ:18 - 40 year(ปี)
ประสบการณ์:1 year(ปี)
ระดับการศึกษา:ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - ระดับชั้นม.3
ติดต่อ:คุณ แผนกบุคคล เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป

โทรศัพท์:02-6357930 ต่อ 825

งานน่าสนใจ:

แชร์งาน :

แสดงความคิดเห็น